Dobrodošli

deutsch English

Navigacija

Prilog;komentar
Proračun zamenljivih zupčanika
Konično ozubljenje
Pužni parovi

News

Izvestaj poseta
Dalji razvoj ovog sajta zavisi od pokazanog interesovanja. Aktualisirano 04-05-2014: kvalitet ozubljenja, tolerantno polje prema DIN3967;
osno rastojanje ISO-Symbol;
radijalni udar; odstupanje ugla bočne linije

Tips & Tricks
Unutrašnje ozubljenje:
 • Broj zubaca velikog zupčanika uneti sa predznakom '-'
 • Paziti na predznak pomeranja profila velikog zupčanika
 • Za polje odstupanja velikog zupčanika uneti 'h'

Online-kinematika cilindričnih evolventnih zupčanika

Proračun svih geometriskih veličina pojedinačnih zupčanika i zupčastog para
Za razumevanje je neophodno poznavanje pojmova iz ove oblasti mašinskih elemenata

Unos podataka

Mali zupčanik Veliki zupčanik
Broj zubaca [ceo broj]:
Modul, (alata) [mm]:
Ugao na pod. cilindru β: [°]:   [']:   ["]:  
Ugao osnovnog profila α: [°]:   [']:   ["]:  
Visina glave zupca[delovi modula]:
Visina podnozja zupca[delovi modula]:
Pomeranje profila [mm]:
Sirina ozubljenja [mm]:
Kvalitet ozubljenja; Red odstupanja;
Toleranzreihe:
Gornje odstupanje mere preko zub.[mm]:
Donje odstupanje mere preko zub.[mm]:
Osno rastojanje [mm]:
Odstupanje osnog rastojanja [mm]:
Osno rastojanje ISO-Symbol js:
Merna kugla [mm] (0=predlog):

Unos podataka:  za test pošaljite date podatke, ili
unesite nove vrednosti

 • Ugao osnovnog profila
  Bokovi referentnog profila, (DIN 867), zatvaraju sa normalom na referentnu liniju profila ugao profila jednak uglu osnovnog profila α. Referentni profil alata za ozubljenje je utvrdjen prema DIN 3972.
 • data pomeranja profila oba zupčanika
  osno rastojanje se ne zadaje; dobija se u rezultatu.
  Ukoliko su data oba pomeranja profila i osno rasojanje, u rezultatu se ignorišu data pomeranja profila i za dato osno rastojanje se dobijaju vrednosti pomeranja profila pojedinačnih zupčanika prema kriterijumu jednake debljine zupca u korenu malog i velikog zupčanika

 • dato pomeranje profila jednog zupčanika i osno rastojanje
  polje za pomeranje profila drugog zupčanika ostaviti prazno,
  dobija se u rezultatu
  Napomena: Radijalno mereni iznos pomeranja od položaja koji dodiruje podeoni krug označava se kao pomeranje profila. U računu je usvojeno pozitivno od centra zupčanika, a negativno ka centru zupčanika (važi takodje i kod unutrašnjeg ozubljenja).

 • dato osno rastojanje
  polja za pomeranja profila ostaviti prazna, u suprotnom važe predhodni kriteriji;
  vrednosti pomeranja profila pojedinačnih zupčanika dobijaju se prema kriterijumu jednake debljine zupca u korenu malog i velikog zučpanika

Postupak za novo projektovani zupčasti par:

 • Uneti projektovane podatke za brojeve zubaca, modul, ugao na podeonom cilindru
  polja za pomeranje profila i osno rastojanje ostaviti prazna; tzv. "nula-profilno pomereni" zupčanici
 • Pošaljite podatke
 • analiza rezultata:
  Projektovano osno rastojanje bi trebalo da bude približno u granicama dobijenog osnog rastojanja + jedan modul
 • unesite usvojeno osno rastojanje i "pošaljite"
 • u novom rezultatu se dobija raspodela pomeranja profila prema kriterijumu jednake debljine zupca u korenu zupca malog i velikog zupčanika
  Vc/Vr, "ODNOS BRZINE KLIZANJA I KOTRLJANJA NA GLAVI ZUPCA" za veliki zupčanik ne sme da je veći od 3; odnosno brzina klizanja na glavi zupca velikog zupčanika ne sme da bude tri puta veća o brzine kotrljanja!
  odnos Vc/Vr za mali zupčanik treba da je manji ili jednak odnosu za veliki.
  Optimizacija je moguća promenom osnog rastojanja.
  Za jednak odnos Vc/Vr tehnikom "Copy-Paste" prenesite jedno od odgovarajućeg pomeranja profila iz rezultata u novi unos podataka.
 • pošaljite i analizirajte rezultat

Lista rezultata daje dalje vrednosti:
Čeoni modul; podeoni prečnik; temeni prečnik; podnožni prečnik; prečnik osnovnog kruga; gornje -donje odstupanje debljine zupca; tolerancija debljine zupca; granična odstupanja debljine zupca prema DIN3967; mera preko zubaca; korak u normalnoj ravni; podeoni korak/čeoni korak/; osnovni korak; korak na osnovnom krugu/čeoni osnovni korak/; računski broj zubaca; mera preko kugli; tetivna debljina zupca u normalnoj ravni; odstupanje od kružnosti/radijalni udar; odstupanje ugla bočne linije zupca;
Veličine zupčastog para: osno rastojanje; prenosni odnos; kinematski prečnik; prečnik podnožja korisnog profila; ugao dodirnice u čeonoj ravni; dužina dodirnice; aktivna dužina profila počev od glave zupca; STEPEN SPREZANJA; zakretni bočni zazor; radijalni zazor; odnos klizanje-kotrljanje; /specifično klizanje/; Slika sprezanja + AutoCad skript datoteka (.scr).

Vrh strane