Dobrodošli

deutsch English

Navigacija

Prilog;komentar
Cilindrično ozubljenje
Konično ozubljenje
Konično ozubljenje
Pužni parovi

News

Dalji razvoj ovog sajta zavisi od pokazanog interesovanja. Samo toliko: ova strana je nova.

Online-proračun zamenljivih zupčanika na alatnim mašinama

Proračun zamenljivih zupčanika na alatnim mašinama za sve moguće prenosne odnose izračunava se u deliću sekunde
  • Za glodanje zupčanika pužnim glodalom, (PFAUTER).
    (Zupčanici diferencijalnog prenosnika za postizanje dopunskog obrtnog kretanja radnog predmeta kod zupčanika sa kosim zupcima)
  • Za brušenje bokova zubaca, (NILES)
  • Za rendisnje zupčanika, (MAAG)
    (Zamenljivi zupčanici za relativno kotrljanje)
  • Za brušenje navoja i puža:
    (Zamenljivi zupčanici za uspon, korak navoja).
Zamenljivi zupčanici se najčešće sastavljaju po dva para, odnosno do dvostrukog prenosa:
Stvarni prenosni odnos: i= A x C
B D
Unos podataka:
Potreban prenosni odnos: (predhodno izračunat), ili
aritmetički izraz,  prema podacima mašine
Dopuštena samo decimalna tačka ".", nikako zapeta ","
Broj zubaca najmanjeg/najvećeg zupčanika u raspoloživoj garnituri
Tačnost (decimalno mesto):
zaokružena vrednost traženog prenosnog odnosa = zaokruženoj vrednosti stvarnog prenosnog odnosa
Potreban prenosni odnos (".": ispravno, ",": pogrešno):
Broj zubaca najmanjeg zupčanika:
Broj zubaca najvećeg zupcanika:
Tačnost (decimalno mesto):

Aritmetički izraz:
Na primer, za mašinu za brušenje zupčanika "NILES", zamenljivi zupčanici diferencijala se biraju za prenosni odnos prema obrascu:
i=119.5372*cos(ß)/m/z
za modul: m=2,5
broj zubaca zupčanika: z=38
ugao zavojnice na podeonom cilidru: ß=15°
U polje za traženi prenosni odnos se unosi izračunata vrednos prema gornjem obrascu
i=1.21541124928717
ili aritmetički izraz: 119.5372*cos(pi()/180*15)/2.5/38
uvažavajući "SQL-sintaksu"
pi()/180=ugao u radijanima
Vrh strane